Komin to obiekt szczególnie narażony na działanie czynników atmosferycznych, dlatego wymaga właściwego zabezpieczenia. Taka ochrona jest możliwa dzięki specjalnej taśmie kominowej.